Impuls s kalkulačkou času

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:
 
Platnost :
N
Změna času :
s

Výsledek:

Co je to Impuls? Je to součin síly a časového intervalu, po který síla působí. Popisuje změnu hybnosti předmětu při působení síly po dobu t. Impuls je velmi podobný konceptu hybnosti a hraje důležitou roli v pochopení účinků sil na pohyb objektů.
Impuls s časem Kalkulačka slouží k určení impulsu při dané síle a čase, jednoduše by tyto dvě hodnoty vynásobila dohromady.
Vyhledávací kalkulačka
 
x