Kalkulačka děliče napětí

Zadejte libovolné tři z následujících hodnot a poté klikněte na tlačítko vypočítat.


Vout = Rb/(Ra+Rb) × Vin
Vin = Vstupní napětí
Vout = Výstupní napětí

Vstup:

Vin:
Volts
Ra:
Ohms
Rb:
Ohms
Vout:
Volts
Kalkulačka děliče napětí

Dělič napětí (také známý jako dělič potenciálu) se skládá ze dvou odporů Ra a Rb zapojených do série přes napájecí napětí Vin. Napájecí napětí je rozděleno mezi dva odpory, aby vzniklo výstupní napětí Vout, což je napětí na Rb.

Tato konfigurace je známá jako dělič napětí, protože rozděluje vstupní napětí na dvě části.

Vyhledávací kalkulačka
 
x