Dynamická kalkulačka hlavy

Zadejte hodnotu, vyberte jednotku a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vstup:

Průtok:
Průměr:

Výsledek:

Dynamická hlava:
Dynamická kalkulačka hlavy "Hlava" je slovo, které inženýři používají pro tlak. Tato kalkulačka určuje tlak (výtlak) požadovaný těsně za čerpadlem a tlak (výtlak), který musí čerpadlo vytvořit nebo přidat. Požadovaný tlak těsně za čerpadlem (celková dynamická výška) zahrnuje již existující tlak vody vstupující do čerpadla, tlak potřebný k překonání výškových rozdílů (někdy se přidává tlak, pokud proudí z kopce) a tlakové ztráty způsobené třením v potrubí v za účelem vytvoření požadovaného tlaku na zářičích, nebo sprinklery. Další informace o používaných jednotkách naleznete na této stránce.
Vyhledávací kalkulačka
 
x