Kalkulačka objemu válce

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
Hlasitost = π r2 h

Poloměr (r) :
výška (h) :

Výsledek:

Objem válce (πr²h) :
Zakřivený povrch
válce (2πrh) :
Celková plocha
válce (2πr(h+r)) :
Jaký je objem válce? Objem válce je hustota válce. To udává, jakou váhu může nést nebo kolik čehokoli v něm může být ponořeno.
Kalkulačka objemu válce se používá k výpočtu objemu válce na základě jeho výšky a poloměru.
Vyhledávací kalkulačka
 
x