Kalkulačky Chezy Formula

➤ Vypočítejte Youngův modul
➤ Vypočítejte stres z Youngova modulu
➤ Vypočítejte deformaci z Youngova modulu

Vypočítejte Youngův modul

Youngův modul = napětí / napětí

Vstup:

Stres:
Kmen:

Výsledek:

Youngův modul:
Newton / metr2

Vypočítejte stres

Stres = Youngův modul × deformace

Vstup:

Youngův modul:
Kmen:

Výsledek:

Stres:
Newton / metr2

Vypočítat napětí

Deformace = Stres / Youngův modul

Vstup:

Stress:
Youngův modul:

Výsledek:

Kmen:
Youngovy modulové kalkulačky Youngův modul je fyzikální veličina, která popisuje schopnost pevného materiálu odolávat deformaci. Drát délky L a plochy průřezu S se působením síly F natáhne o ΔL. F/S se nazývá napětí a jeho fyzikální význam je síla na jednotku plochy průřezu kovového drátu; ΔL/L se nazývá deformace a jeho fyzikální význam je prodloužení odpovídající jednotkové délce kovového drátu. Poměr napětí k deformaci se nazývá modul pružnosti: tzn. ΔL je malé množství změny.
Vyhledávací kalkulačka
 
x