Diskriminační kalkulačka

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
Disc = b2 - 4ac

Zadejte a :
Zadejte b :
Zadejte c :

Výsledek:

Diskriminační :
Co je diskriminační?  Diskriminační je funkce polynomiální rovnice, která určuje povahu kořenů, aniž by skutečně vypočítala jejich hodnotu. Tato hodnota se pak použije v kvadratickém vzorci k nalezení průsečíků x pro polynom.
Vyhledávací kalkulačka
 
x