Kalkulačka trojúhelníku

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:
 
Délka (l):
Šířka(b):

Výsledek:

Kalkulačka oblasti trojúhelníku

Kalkulačka oblasti trojúhelníku
Kalkulačka plochy trojúhelníku se používá k výpočtu plochy trojúhelníku na základě jeho délky a šířky.

Jaká je plocha trojúhelníku?
Oblast vyplněná stranami trojúhelníku ve dvourozměrné rovině se nazývá plocha trojúhelníku. Trojúhelník je obrazec se třemi úhly a stranami. Základní rovnice pro obsah trojúhelníku je:

Obsah trojúhelníku = délka x šířka / 2

Pomocí tohoto vzorce lze vypočítat všechny tvary trojúhelníků, včetně scalene, rovnoramenných a rovnostranných trojúhelníků.

Vyhledávací kalkulačka
 
x