Kalkulačka přemístění

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vzorec:
s = 1/2 (vf + vi) t

Vyberte kalkulačku:
 
Počáteční rychlost :
Konečná rychlost :
Čas :

Výsledek:

Přemístění :
m
Jaký je posun? Posun nám říká polohu nebo celkovou vzdálenost, kterou objekt urazí vzhledem k počáteční poloze a konečné poloze. Je to vzdálenost, kterou objekt urazí mezi jeho počátečním a koncovým bodem, která je nejkratší. Posun je navíc vektorová veličina, která zahrnuje velikost a směr. Jeho jednotkou SI je metr reprezentovaný symbolem “m”.
Kalkulačka přemístění se používá k vyhodnocení přemístění objektu pomocí času stráveného jeho pohyby a počáteční a konečné rychlosti pohybu těla.
Vyhledávací kalkulačka
 
x