Spring Constant Calculator

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. zobrazit se výsledek.

Vstup:

Průměr pružinového drátu (palce):
Vnější průměr pružiny (palce):
Počet aktivních cívek:

Výsledek:

Jarní konstanta:
lb/inch
Jarní konstanta:
kg/mm
Kalkulačka jarní konstanty Části předmětu podstupující pružnou deformaci mají také potenciální energii v důsledku elastické interakce, která se nazývá elastická potenciální energie. Čím větší je deformace téhož pružného předmětu v určitém rozsahu, tím má elastickou potenciální energii a naopak.
Vyhledávací kalkulačka
 
x