Poiseuilleova kalkulačka rovnic

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Tlakový rozdíl mezi
Dva konce:
mmHg
Vnitřní poloměr trubky :
Meters
Absolutní viskozita :
Centi-Poisseuille's
Celková délka trubky :
Meters

Výsledek:

Objem za sekundu :
Poiseuilleova kalkulačka rovnic Kalkulátor Poiseuilleovy rovnice se používá k výpočtu průtoku v objemu za sekundu pomocí Poiseuilleova zákona.
Význam Poiseuilleovy rovnice
Poiseuilleova rovnice, pojmenovaná po francouzském fyzikovi Jean Louis Marie Poiseuille, má v dynamice tekutin prvořadý význam. Poskytuje matematický vztah mezi tlakem, průtokem, viskozitou a fyzikálními vlastnostmi potrubí.
Pomocí Poiseuilleovy rovnice mohou inženýři a vědci určit průtok tekutiny potrubím, předvídat poklesy tlaku a optimalizovat návrhy systému.
Vyhledávací kalkulačka
 
x