Kalkulačka Equal Component Active Butterworth Low Pass Filter

Zadejte hodnotu mezní frekvence, libovolnou hodnotu - rezistor nebo kondenzátor, libovolnou hodnotu - Rezistor Rc nebo Rezistor Rd a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.


Ra = Rezistor filtru
Rb = Rezistor filtru
(Ra = Rb)
Ca = Filtrační kondenzátor
Cb = filtrační kondenzátor
(Ca = Cb)
Rc = Rezistor zpětné vazby
Rd = Rezistor zpětné vazby

Vstup:

Mezní frekvence:

Výsledek:

(Zadejte libovolnou hodnotu - Rezistor nebo Capacitor a
libovolná hodnota - Rezistor Rc nebo Rezistor Rd)

Rezistor (Ra = Rb):
Kondenzátor (Ca = Cb):
Rezistor Rc:
Rezistor Rd:
Kalkulačka Equal Component Active Butterworth Low Pass Filter Zadejte hodnotu mezní frekvence, hodnotu libovolného odporu nebo kondenzátoru, libovolného odporu Rc nebo odporu Rd a klikněte na tlačítko Vypočítat. Zobrazí se výsledek.
Vyhledávací kalkulačka
 
x