Kalkulačka frekvence a vlnové délky

Zadejte hodnotu a klikněte na jednotku. Zobrazí se výsledek.

F=C/λ
F= Frekvence
C= Rychlost světla
λ= Vlnová délka

Zadejte svou hodnotu:

or or or or or

Výsledek:
Kalkulačka frekvence a vlnové délky

Frekvence je mírou počtu výskytů opakující se události za jednotku času.

Jednotkou frekvence SI je Hertz (Hz), pojmenovaná po německém fyzikovi Heinrichu Hertzovi. Jeden hertz znamená jeden cyklus za sekundu, 100 Hz znamená sto cyklů za sekundu a tak dále

Vlnová délka je vzdálenost mezi opakujícími se jednotkami šířící se vlny dané frekvence. Vlnová délka může být reprezentována symbolem Lambda. Příklady vlnových jevů jsou světlo, vodní vlny a zvukové vlny.

Vlnová délka může být vyjádřena v jakékoli jednotce délky, jako jsou metry, stopy, centimetry atd.

Rychlost světla ve vakuu je důležitá fyzikální konstanta označovaná písmenem C pro konstantu.

V metrických jednotkách je rychlost světla ve vakuu přesně 299 792 458 metrů za sekundu (1 079 252 848,8 km/h), přibližná hodnota 3 × 10^8 m/s. V imperiálních jednotkách je rychlost světla asi 670 616 629,2 mil za hodinu nebo 983 571 056 stop za sekundu, což je asi 186 282,397 mil za sekundu, neboli zhruba jedna stopa za nanosekundu.

Vyhledávací kalkulačka
 
x