Kalkulačky statického tření

➤ Vypočítejte statické tření
➤ Vypočítejte koeficient statického tření
➤ Vypočítat sílu

Vypočítejte statické tření

Statické tření = koeficient statického tření × síla

Vstup:

Koeficient statického tření:
Platnost:

Výsledek:

Statické tření:
Newton

Vypočítejte koeficient statického tření

Koeficient statického tření = statické tření / síla

Vstup:

Statické tření:
Platnost:

Výsledek:

Koeficient statického tření:

Vypočítejte sílu

Síla = statické tření / koeficient statického tření

Vstup:

Statické tření:
Koeficient statického tření:

Výsledek:

Platnost:
Newton

co je statické tření? Statické tření je, když jsou dva předměty, které jsou ve vzájemném kontaktu, relativně stacionární, ale existuje tendence k relativnímu pohybu, mezi kontaktními povrchy bude generována síla, která brání relativnímu pohybu. Tato síla je statické tření.
Vyhledávací kalkulačka
 
x