Kalkulačka napájecího zdroje Flyback transformátoru

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vstup:

Specifikace napájecího zdroje

Frekvence:
KHz
Čas:
uS
Pokles napětí diody:
V
Pokles napětí tranzistoru:
V
Účinnost:
%
Maximální napětí tranzistoru:
V
AL=L/N2:
uH/Turns^2
Primární napětí:
V
Napěťový výstup Vop1:
V
Proudový výstup Iop1:
A
Napájení P1:
W

Sekundární vinutí

Napěťový výstup Vop2:
V
Proudový výstup Iop2:
A
Napájení P2:
W
Napěťový výstup Vop3
V
Proudový výstup Iop3:
A
Napájení P3:
W
Napěťový výstup Vop4:
V
Proudový výstup Iop4:
A
Napájení P4:
W

Výsledky transformátoru:

Vstup napájení Pin:
W
Změní poměr primární na sekundární N1:
Účtovací období Tcp:
uS
Období vypouštění Tdp:
uS
Mrtvé období Td:
uS
Primární indukčnost:
uH
Přepne na Primární Np:
Turns
Sekundární Ns1:
Turns
Sekundární Ns2:
Turns
Sekundární Ns3:
Turns
Sekundární Ns4:
Turns
Špičkový primární proud:
A
Primární RMS proud:
A
Primární průměr drátu:
mils
Primární měřidlo drátu:
mils
Co je to flyback výkonový transformátor

Flyback power transformátor je transformátor používaný pro stejnosměrné napájení. Periodickým odpojováním vstupního napájení generuje vysokofrekvenční pulsy a poté přes transformátor převádí požadované napětí na výstup. Tento typ transformátoru se běžně používá v elektronických zařízeních, jako jsou počítače, televize, mobilní telefony atd.

Při výpočtu zpětného napájecího transformátoru musíme vzít v úvahu následující klíčové parametry: vstupní napětí (Vin), výstupní napětí (Vout), vstupní proud (Iin), výstupní proud (Iout), poměr transformátoru (N) a spínač Doba zapnutí (Ton) a vypnutí (Toff) trubice atd.

Musíme určit transformační poměr transformátoru. Transformační poměr se vztahuje k poměru mezi vstupním napětím a výstupním napětím, obvykle reprezentovaným N. Výpočtový vzorec transformačního poměru je:

N=Vout/Vin

Dále musíme vypočítat vztah mezi vstupním a výstupním proudem. Podle zákona zachování energie je příkon roven výstupnímu výkonu. Vzorec pro výpočet výkonu je:

Pin = Vin * Iin

Pout = Vout * Iout

Vyhledávací kalkulačka
 
x