Kalkulačka kritického průtoku oleje

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

`Q_[o c]=0.246×10^-4([p_o-p_g]/[I n(r_e/r_w)])(K_o/[U_o×B_o])(h^2-h_p^2) `
Qoc = kritický průtok oleje
po = Hustota oleje
pg = Hustota plynu
re = poloměr odvodnění vrtu
rw = poloměr vrtu
Ko = efektivní propustnost oleje < br> Uo = Viskozita oleje
Bo = Objemový faktor tvorby oleje
hp = Perforovaný interval
h = Tloušťka olejového sloupce

Vstup:

Hustota oleje:
Lb / ft3
Hustota plynu:
Lb / ft3
Poloměr odvodnění studny:
Ft
No Bore Radius:
Ft
Efektivní propustnost oleje:
mD
Viskozita oleje:
cp
Objemový faktor tvorby oleje:
Tloušťka olejového sloupce:
Ft
Perforovaný interval:
Ft

Výsledek:

Kritický průtok oleje:
STB / day
Kalkulačka kritického průtoku oleje Mayer & Garder byli první, kdo navrhl tento koncept pro stanovení kritického průtoku oleje pro izotropní ložisko plynového oleje s perforovaným intervalem na spodním dně ropné zóny.
Vyhledávací kalkulačka
 
x