Kalkulačky rovnic kontinuity

➤ Vypočítat průtok
➤ Vypočítat plochu průtoku
➤ Vypočítat rychlost proudění

Vypočítat průtok

Průtok = průtoková plocha × průtoková rychlost

Vstup:

Oblast průtoku:
Rychlost proudění:

Výsledek:

Průtok:
Měřič3/sekunda

Vypočítat průtokovou plochu

`Plocha průtoku=[Rychlost průtoku]/[Rychlost průtoku]`

Vstup:

Průtok:
Rychlost proudění:

Výsledek:

Oblast průtoku:
Metr2

Vypočítat rychlost proudění

`Rychlost toku = [Flow Rate]/[Flow Area]`

Vstup:

Průtok:
Oblast průtoku:

Výsledek:

Rychlost proudění:
Metr/sekunda

Kalkulačky rovnic kontinuity

Vstupní data:

Průtok --- 5 metrů krychlových za sekundu; průtok --- 2,5 m/s.

Klikněte na tlačítko "Vypočítat" zobrazíte výsledek.

Výsledek:

Oběhová plocha --- 2 metry čtvereční.

Vyhledávací kalkulačka
 
x