Calculation of Thermal Noise

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vstup:

Teplota
Celsius
Šířka pásma:
Hz
Plynová konstanta:
ohms

Výsledek:

RMS Šumové napětí:
μV
Úrověn hluku:
dBu
Úrověn hluku:
dBV
Výpočet tepelného hluku Vzorec pro výpočet tepelného hluku je důležitým nástrojem pro výpočet tepelného hluku, může nám pomoci
Pochopte povahu zdroje hluku, abyste mohli přijmout vhodná opatření k potlačení hluku.
Tepelný šum je složitější hluk, který je generován zdroji tepelného šumu. zdroj tepelného šumu
Mohou to být elektronické součástky, akustická zařízení, výměníky tepla atd. Tepelný hluk je charakteristický svou silnou
teplota se zvyšuje s rostoucí teplotou.
Vzorec pro výpočet tepelného šumu nám může pomoci vypočítat intenzitu tepelného hluku, aby byl efektivní
opatření k potlačení tepelného šumu. Můžeme například počítat podle vzorce pro výpočet tepelného hluku
Počet a typ omezovačů hluku potřebných k potlačení tepelného šumu. Kromě toho také
Podle výpočtového vzorce tepelného hluku lze odhadnout, že změna teploty nebo hmotnosti zdroje hluku ovlivní tepelný hluk
Akustický vliv, proto proveďte odpovídající opatření ke snížení tepelného hluku.
Vyhledávací kalkulačka
 
x