Kalkulačky rovnic pro malé ztráty

➤ Vypočítejte ztrátu hlavy
➤ Vypočítat rychlost
➤ Vypočítat ztrátový koeficient

Vypočítejte ztrátu hlavy

`H_L=K×V^2/[2g]`
HL = ztráta hlavy
K = koeficient ztráty
V = rychlost proudění
g = gravitační zrychlení

Vstup:

Koeficient ztráty:
Rychlost:
Gravitační zrychlení:

Výsledek:

Ztráta hlavy:
Chodidlo

Vypočítejte rychlost

`V=√[2g×H_L]/K `
V = Rychlost proudění
HL = Ztráta hlavy
g = Gravitační zrychlení
K = ztrátový koeficient

Vstup:

Koeficient ztráty:
Ztráta hlavy:
Gravitační zrychlení:

Výsledek:

Rychlost:
Noha/sekunda

Vypočítat ztrátový koeficient

`K=[H_L×2g]/v^2`
K = Koeficient ztráty
HL = Ztráta hlavy
g = Gravitační zrychlení
V = Rychlost proudění

Vstup:

Rychlost:
Ztráta hlavy:
Gravitační zrychlení:

Výsledek:

Koeficient ztráty:

Kalkulačky rovnic pro malé ztráty

Příklad použití
Vstupní data:

Ztrátový faktor: 60

Rychlost: 30 stop/s

Gravitační zrychlení: 20 stop/s2

Klikněte na tlačítko "Vypočítat" pro výstup dat

Ztráta hlavy: 1350,00 stop

Vyhledávací kalkulačka
 
x