Kalkulačky napětí

➤ Vypočítat napětí
➤ Vypočítat změnu délky z napětí
➤ Vypočítejte původní délku z napětí

Vypočítat napětí

Kmen = změna délky / původní délka

Vstup:

Změna délky:
Původní délka:

Výsledek:

Kmen:

Vypočítejte změnu délky

Změna délky = napětí × původní délka

Vstup:

Kmen:
Původní délka:

Výsledek:

Změna délky:
Měřič

Vypočítejte původní délku

Původní délka = změna délky / deformace

Vstup:

Změna délky:
Kmen:

Výsledek:

Původní délka:
Měřič

Co je míněno kmenem? Deformace je bezrozměrná míra, která se používá k výpočtu deformace tělesa. Je definována jako poměr změny délky k původní délce materiálu. Jinými slovy, napětí je změna tvaru předmětu s ohledem na sílu působící na předmět.
Vyhledávací kalkulačka
 
x