Kalkulačka čísel Knudsen

Zadejte hodnotu a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vyberte kalkulačku:
 
Střední volná cesta (λ):
m
Reprezentativní měřítko fyzické délky (L):
m

Výsledek:

Knudsenovo číslo (Kn): Knudsenovo číslo (Kn) je bezrozměrná veličina používaná k určení relativní důležitosti molekulárních účinků v toku plynu nebo tekutiny. Udává se jako poměr střední volné dráhy molekuly a charakteristické délkové stupnice systému. Střední volná dráha je průměrná vzdálenost, kterou molekula urazí mezi srážkami, zatímco charakteristické délkové měřítko představuje relevantní rozměry systému.
Knudsen Number Calculator je nástroj, který se používá k nalezení molekulárního účinku kapaliny nebo plynů poměrem střední volné dráhy a stupnice fyzické délky.
Vyhledávací kalkulačka
 
x