Tepelný vliv na keramické materiály

➤ Vypočítejte kontrakci
➤ Vypočítejte obsah vlhkosti
➤ Vypočítejte ztrátu při zapalování

Vypočítejte kontrakci

Vypočítat=`[L_1-L_2]/L_1×100`
L1 = Oddělení testovacích značek na vzorku v počátečním stavu
L2 = Oddělení testovacích značek na vzorku v konečném stavu

Vstup:

Počáteční hodnota (L1):
Konečná hodnota (L2):

Výsledek:

Kontrakce:
%

Vypočítejte obsah vlhkosti

Obsah vlhkosti = `[W_1-W_2]/W_1×100`
W1 = Mokrá hmotnost
W2 = Hmotnost vzorku po sušení při 110°C

Vstup:

Mokrá hmotnost (W1):
Hmotnost po vysušení (W2):

Výsledek:

Obsah vlhkosti:
%

Vypočítejte ztrátu při zapalování

Ztráta=`[W_ 2-W_ 3]/W_ 1×100`
W1 = hmotnost za mokra
W2 = hmotnost po vysušení
W 3 = Hmotnost vzorku po zahřátí na cca 1000°C

Vstup:

Mokrá hmotnost (W1):
Sušená hmotnost (W2):
Hmotnost po zahřátí (W3):

Výsledek:

Ztráta při zapalování:
%

Keramické topné těleso Keramické topné těleso je zařízení, které přeměňuje elektrickou energii na tepelnou energii. Jeho princip je založen na interakci tepelného a elektrického jevu.
Především je keramické topné těleso složeno z keramického materiálu a odporového drátu. Při průchodu proudu odporovým drátem odporový drát generuje teplo, které je založeno na principu elektrického jevu. Teplo se přenáší do keramického materiálu a způsobuje jeho zahřívání na principu tepelného efektu.
Za druhé, keramické materiály mají vysoký měrný odpor a nízkou tepelnou vodivost, což umožňuje koncentrovat teplo generované odporovým drátem v keramickém materiálu, aniž by se ztratilo v okolním prostředí. Vysoká teplotní stabilita a chemická stabilita keramických materiálů zároveň umožňuje i delší životnost keramických topných těles.
Vyhledávací kalkulačka
 
x