Kalkulačka kožních efektů

Zadejte hodnotu a vyberte jednotku. Zobrazí se výsledek.

Efekt pleti = 7,6 / Sqrt (frekvence) (cm)

Vstup:

Frekvence:

Výsledek:

Hloubka kůže:
Co je to kožní efekt?

Skin Effect byl poprvé popsán v článku Horace Lamba v roce 1883 pro případ sférických vodičů a Oliver Heaviside jej v roce 1885 zobecnil na vodiče libovolného tvaru.

Když elektromagnetická vlna interaguje s vodivým materiálem, mobilní náboje v materiálu oscilují tam a zpět se stejnou frekvencí jako dopadající pole. Pohyb těchto nábojů, obvykle elektronů, tvoří střídavý elektrický proud, jehož velikost je největší na povrchu vodiče. Pokles hustoty proudu oproti hloubce je známý jako efekt kůže a hloubka kůže je měřítkem vzdálenosti, na kterou proud klesne na 1/e své původní hodnoty.

Skin Effect má praktické důsledky při navrhování vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů a do určité míry v systémech přenosu a distribuce elektrické energie střídavého proudu. Je také důležité při navrhování obvodů výbojových trubic.

Vyhledávací kalkulačka
 
x