Kalkulačka toku turbulentního potrubí

Zadejte alespoň tři hodnoty a klikněte na vypočítat. Zobrazí se výsledek.

Vstup:

Délka:
m
Kinematická viskozita:
m2 s-1
Drsnost Nikuradse:
m
Menší ztrátový koeficient:
m

Výsledek:

(Zadejte libovolné dvě z níže uvedených hodnot-Daimeter,
tlaková ztráta nebo množství průtoku a vypočítat další hodnoty)

Darcyho třecí faktor λ:
Průměr:
m
Ztráta hlavy:
m
Množství průtoku:
m
Kalkulačka toku turbulentního potrubí

Zadejte libovolné dvě z následujících hodnot pro průměr, tlakovou ztrátu nebo průtok a vypočítejte zbytek

Příklad použití
Vstupní data:

Délka: 35 m

Kinematická viskozita: 10 m2 s-1

Nikolaská drsnost: 8 m

Koeficient místní ztráty: 6 m

Průměr: 10 m

Tok: 25

Kliknutím na tlačítko Vypočítat odešlete data

Koeficient tření λ: 0,142546

Ztráta hlavy: 0,0335615 m

Vyhledávací kalkulačka
 
x